LITANIA DO ŚW. JANA MARII VIANNEY'A
piątek, 04 czerwca 2010 14:19

LITANIA DO ŚW. JANA MARII VIANNEY'A
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz na. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianney'u,
- wzorze synowskiego oddania, módl się za nami,
- poświęcony sługo Niepokalanego Serca Maryi,
- nieskazitelna lilio czystości,
- nieskazitelna naśladowco cierpień Chrystusa,
- głębino pokory,
- aniele modlitwy,
- wierny czcicielu Najświętszego Sakramentu,
- miłośniku świętego ubóstwa,
- prawdziwy synu św. Franciszku z Asyżu,
- przyjacielu ubogich,
- umocniony przez święte objawienia,
- dręczony przez złego ducha,
- wzorze kapłańskiej cnoty,
- przykładzie proboszczów,
- rozpalony gorliwością,
- wierny opiekunie chorych,
- niezmordowany nauczycielu prawd Bożych,
- roztropny kierowniku dusz,
- pełny współczucia dla każdego skrzywdzonego,
- opiekunie sierot,
- przekonujący grzeszników do nawrócenia,
- utwierdzający bliźnich na drodze cnoty,
- teraz cieszący się chwałą w niebie,
- radości naśladujących ciebie,
- niebiański patronie duszpasterzy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
W. Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, †spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Amen.
Modlitwa za kapłanów
Ojcze Niebieski, w Roku Kapłańskim,
który dałeś Twojemu kościołowi, prosimy Cię
za wszystkimi kapłanami na świecie.
Zechciej im pobłogosławić i uczynić owocną
ich posługę. Daj Twoim pasterzom, przez
wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars,
serca podobne do Serca Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa. Wzbudź przez Twojego Ducha
Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen.
(modlitwa odmawiana w Bazylice w Ars)

 
Copyright © 2014 PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LEGNICY. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.