TRZY DNI

TRZY DNI Źródłem pokoju i radości jest tylko Jezus Chrystus. Nikt inny i nic innego nie może dać człowiekowi pokoju …