,,CO CHCE NAM BÓG PRZEZ TO POWIEDZIEĆ’’

To retoryczne pytanie postawił światu Kard. Zenon Grocholewski – na pustym, z powodu pandemii, Pl. Św. Piotra w Watykanie. Ta szokująca sceneria i postawione pytanie o wymiarze eschatologicznym przez wielkiego Polaka, Kardynała trzech ostatnich Papieży, jednego z najlepszych znawców prawa kanonicznego na świecie / napisał ponad 550 książek /, najbardziej znanego i cenionego hierarchy Watykanu. Zdanie to wielu odczytało jako testamentalne wezwanie, gdy wkrótce świat dowiedział się o Jego śmierci: 17 lipca br. , W tydzień po śmierci, jego ciało zostało przywiezione do Poznania i spoczęło w krypcie Poznańskiej Katedry. Pytanie to, dla wielu ludzi dobrej woli, stało się inspiracją do rozważań: o sensie i celu ludzkiego życia.

W letnim czasie wakacji i urlopów, może na łonie natury usłyszysz głos poety:,, Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę nad tym co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: po co żyjesz’’. Katecheta z L.O. Ks. Kaliciak, przed maturalnym egzaminem, powiedział do nas ,, Całe nasze życie jest niepowtarzalnym egzaminem, od którego, zależeć będzie cała wieczność’’. Obdarzeni rozumem, wolną wolą i sumieniem – naturalnym głosem praktycznego rozumu, nieustannie mówi nam: co jest dobre a co złe, co należy czynić, a czego unikać. Ostateczna decyzja zawsze należy do nas. Niestety sumienie to może zostać zdeformowane: przez złe wychowanie, uleganie złemu otoczeniu, wybieranie łatwizny życiowej, lekceważeniu głosu sumienia, lekceważenie Bożego Prawa i Ewangelii. Nadto: pycha, zarozumiałość, alkohol, narkotyki, dopalacze, uleganie seksualnej swobodzie itp. Św. Augustyn poucza w książce ,,Wyznania’’:,, Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie’’.

Wiele osób, z powodu duchowego lenistwa i postawy konsumpcyjnej, dążeniu do posiadania – ,,mieć a nie być’’, nie podejmuje drogi rozwoju swojej osobowości, ,,aby wzrastać do pełni człowieczeństwa, na wzór człowieczeństwa Jezusa Chrystusa’’ / Według Deklaracji o Chrześcijańskim Wychowaniu, Soboru Watykańskiego II/. Wspaniałą wykładnią jest ,,Warstwowa teoria rozwoju ludzkiej osobowości’’ Prof. Zenobii Płużek, którą można streścić:,, Lepszy rozwój warstwy niższej – warunkuje / a nie determinuje / lepszy rozwój warstwy wyższej’’:

1. Warstwa bios – to życie zmysłowe, cielesne.

2. Warstwa psyche – to życie psychiczne: rozum – poszukujący prawdy, o której Pan Jezus powiedział:,, Szukajcie prawdę, a prawda was wyzwoli’’. Wola: poszukująca i realizująca dobro. Uczucia poszukujące piękna.

Trzecia warstwa to życie duchowe i religijne. Niestety, bardzo dużo osób zatrzymuje się na pierwszej warstwie: Co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się przeodziejemy. ,,Ich bogiem jest brzuch’’ – konsumpcja, nastawienie materialistyczne. Duży procent zatrzymuje się na jednym wycinku warstwy, drugiej, gdzie nawet osiągają bardzo wysoki poziom, ale na tym poprzestają. Powodem najczęstszym jest analfabetyzm religijny i dysproporcja między niską wiedzą religijną a wysoką wiedzą świecką. Bardzo częstą przyczyną odejścia od Boga jest uwikłanie się w różne grzechy moralne. Człowiek, który nie postępuje tak jak myśli, ten wkrótce zacznie myśleć tak jak postępuje. Również lenistwo duchowe, wygodnictwo, naśladowanie ludzi z tzw. ‘,,towarzystwa, kasty’’, a także pycha, narcyzm, poniżanie i wyśmiewanie ludzi biedniejszych i mniej wykształconych. Tymczasem Pan Jezus – Logos, Nieskończona Mądrość Boga wzywa wszystkich: ,,Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych’’.

,,Bóg jest miłością, kto twa w miłości – w Bogu trwa a Bóg trwa w nim’’. Człowiek religijny natchniony Duchem Świętym, powiedział o Jezusie: ,,Ten jest ustanowiony na upadek i powstanie wielu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą’’. Jezus powiedział: ,,Kto nie jest ze mną – przeciwko mnie jest, kto nie zgromadza – ten rozprasza’’. Nie ma możliwości: ,,Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.’’ Tak więc ludzie sami dzielą się na dwie grupy, kroczące dwiema drogami życia: trudną i wyboistą – do Boga; łatwą i z górki – na wieczne potępienie. Obecna pandemia jest widocznym znakiem dla wszystkich ludzi świata, szczególnie tych, którzy propagują szatańskie hasła: ,,Róbta co chceta, bez żadnych ograniczeń’’. Ludzkość przekroczyła ,,masę krytyczną’’ w bezbożnictwie i lekceważeniu grzechów. Gdy zniesiono karę śmierci nawet dla wielokrotnych morderców, jednocześnie bezkarnie zabija się nienarodzone dzieci – istoty najbardziej niewinne i bezbronne. Gdy deprawuje młodzież przez pornografię, środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne. Gdy Miłosierny Jezus, przez Siostrę Faustynę niemal prosi grzeszników by skorzystali z Bożego Miłosierdzia, to sodomici, popełniając grzechy przeciw naturze – wręcz chełpią się tym i oczekują nadzwyczajnych praw. Rugowanie Boga z życia człowieka jest usuwaniem fundamentu ludzkiej egzystencji. Bóg bowiem żyjąc zawsze w teraźniejszości, nieustannie stwarza wszechświat i nas. Nasze więc istnienie wisi niejako nad otchłanią nicości – jak gdyby na włosku nieskończonej Miłości i Wszechmocy Boga. ,,W Nim więc żyjemy, poruszamy się i jesteśmy’’.

                                                                                                              Rozważanie Ks. Jana Lombarskiego

Mój facebook