Poświęcenie krzyża

Poświęcenie krzyża

Krzyż na kościele jest jak latarnia wskazująca właściwą drogę. Jest znakiem, że miejsce to jest święte, że w tym miejscu Bóg w sposób szczególny spotyka się ze swoim ludem. Krzyż na kościele jest również zaproszeniem dla wszystkich, którzy przechodzą. Tutaj czeka na ciebie sam Chrystus, tutaj uobecnia się Jego ofiara. Krzyż uzdrawia duszę, kto na niego spojrzy sercem, ten już nie będzie takim samym człowiekiem.

Ten znak w najbliższych dniach stanie na wieży naszego kościoła. W czasie niedzielnej Mszy Świętej proboszcz poświęcił ten krzyż, aby swoim blaskiem przypominał nam, że tylko w Chrystusie jest nasza nadzieja, a tu w kościele, pod tym krzyżem spotkamy go żywego w czasie sprawowania Eucharystii.

F. G.

Mój facebook