BOŻE CIAŁO 2021

Gdy idziemy za Jezusem, wielbiąc Jego Imię, nie musimy bać się świata, nie musimy bać się śmierci i nie musimy bać się życia, bo On doprowadzi nas do celu nawet jeśli nam, tu i teraz, droga wydaje się mało zrozumiała. Idziemy za Jezusem głosząc Dobrą Nowinę, to droga pewna i jedyna bezpieczna, a ON jest z nami, dosłownie, w swoim Ciele i Krwi.

F. G.

Mój facebook