MYŚLENIE ODTWÓRCZE A MYŚLENIE TWÓRCZE

MYŚLENIE ODTWÓRCZE A MYŚLENIE TWÓRCZE

Rozważania ks. Jana Lombarskiego

W czasie wakacyjnej praktyki młodzieży II-gich klas Technikum Elektronicznego zadano lutowanie podzespołów radiowych, w większą całość. W pierwszym tygodniu chłopcy lepiej sobie radzili z tym zadaniem. W drugim tygodniu dziewczęta „wyszły na prowadzenie”.

W trzecim tygodniu chłopcy znudzili się tą pracą i zaczęli „kombinować”, widząc możliwość zrobienia z danych podzespołów – coś nowego i lepszego. Na tym przykładzie możemy dostrzec dwa różne sposoby myślenia i postępowania: odtwórczego i twórczego.

Są ludzie, różnej profesji zawodowej, którzy nauczyli się wykonywać mniej lub bardziej skomplikowane dzieła. Wykonują je sprawnie i solidnie przez całe swoje zawodowe życie. Są za to bardzo cenieni i chwaleni. Na nich zawsze można liczyć jako na „solidną firmę”, bo nie wypuszczają ze swoich rąk żadnych „bubli”. Ich wyroby są często chwalone i kupowane. Inni jednak, bardziej wymagający i „wybredni”, nazywają je jako wytworzone „spod sztancy”, bądź „niemodne”, „trącące myszką”. Podobne skłonności widuje się w niektórych państwach, o których mówi się np. „solidność niemiecka”.

Polacy natomiast są narodem o dużej „fantazji”. Mają otwarty umysł i wrażliwość na piękno i dobro. Są wrażliwi na ludzką niedolę, bo sami w historii dużo wycierpieli. Dlatego nie zamykają się w średnim lub wysokim standardzie „mieć”, ale spostrzegają potrzebę „być”.

Psychika Polaków jest lotna i odkrywcza, dlatego z Polski wyszły takie postaci jak: Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skłodowska, Fryderyk Chopin, Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Wit Stwosz – ze słynnym obrazem w Krakowie, Styka z Racławicką Panoramą, Prymas tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, św. papież Jan Paweł II-gi i wielu innych. Polacy, więc nie są „nieudacznikami”. To w Polsce napisano pierwszą Konstytucję w Europie, a drugą na świecie. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy była „Targowica”, przed II Wojną Światową była 5-tq kolumna i dzisiaj jest także V-ta kolumna antypatriotów.

Mój facebook