O pokój i miłosierdzie

O pokój i miłosierdzie

Ten dzień jest wyjątkowy, chociaż może powinien stać się normą. O godz. 15:00 na całym świecie wyszliśmy na ulice naszych miast, aby modlić się o Boże miłosierdzie dla całego świata. Także parafianie św. Jadwigi Śląskiej modlili się na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Złotoryjskiej, a modlitwie przewodził ksiądz Tomasz Pązik. Główne intencje w tym roku to:

1 – Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie:

Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc

przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.  (Dz. 1521).

2 – Za oddalenie pandemii koronawirusa .

3 – Za ofiary kataklizmów na Haiti i w innych częściach świata.

4 – O pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów!

5 – Za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.

6 – Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Warto w tym miejscu podziękować Arcybiskupowi Rysiowi za objęcie tego wydarzenia patronatem honorowym.

F. G.

Mój facebook