,,NIE DAŁ NAM BÓG DUCHA BOJAŹNI, ALE MOCY I MIŁOŚCI”

,,NIE DAŁ NAM BÓG DUCHA BOJAŹNI, ALE MOCY I MIŁOŚCI” (2Tm, 1.7)

uczestniczyliśmy w XXV Ogólnopolskim Czuwaniu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

wołając do Ducha Świętego, aby ożywił nasze serca

i rozpalił nas  ogniem  miłości  na nowo

25.09.2021r.  grupa parafian wybrała się do Częstochowy, aby wraz z innymi Siostrami i Braćmi wziąć udział w wielkim Czuwaniu, odnowić w sobie płomień wiary
 i miłości, a także wyprosić tę łaskę dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

Udział w tym niezwykle doniosłym wydarzeniu był jak krople wody żywej, która oczyszcza, pobudza do refleksji nad własnym życiem, daje nowe siły.

Był czas na wysłuchanie konferencji,  poruszających świadectw działania Ducha Świętego i mocy Bożej, wyciszenia się i poczucia wspólnoty Dzieci Bożych. Czas umocnienia
w naszej wierze, mimo upadków, które przydarzają się tak często. Był to czas oczyszczenia
 i nadziei – czego dotyczyła jedna z konferencji inspirowanych słowami Apokalipsy św. Jana  ,,…Odstąpiłeś od  twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc (…) i nawróć się
 i pierwsze czyny  podejmij”
(Ap. 2. 4-5)

Niezwykle poruszająca była konferencja  ks. Dawida Perlika, który mówił o  Ogniu Bożej Miłości.  Powinniśmy rozpoznać i  przyjąć ją  w czasie Kairos – tu i teraz, gdyż jest to czas Bożego działania w naszych sercach, wspólnotach i w całym  Kościele, bo ,,Bóg sam chce być murem ognistym wokół nas”, chce nas chronić, ale i rozpalać – taką obietnicę złożył nam w Księdze Zachariasza. Ksiądz Perlik podał także wymowny przykład naszego ziemskiego postrzegania świata – jesteśmy jak szkło powiększające, to, na czym skupiamy naszą uwagę, rozrasta się, zajmując niemal całe pole naszego widzenia – jeśli więc skupimy się na ciemności, to ona będzie w nas narastać, jeśli jednak podążymy ku światłu – wpatrzeni
 w Boga, to jego ogień będzie zstępował na nasze życie, a my poniesiemy ten płomień miłości Bożej naszym Siostrom i Braciom w wierze.

 

Dziękując Bogu za ten piękny dar trwania na Ogólnopolskim Czuwaniu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, mamy nadzieję na obfite owoce dla naszej Ojczyzny,  całego Kościoła, naszej parafii, nas samych  i naszych najbliższych.

Módlmy się tak, jak św. Faustyna:

Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,

Mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą.

Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności,

W świetle Twym dobre uczynki się mnożą.

Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia,

Który wlewasz w me serce balsam ufności,

Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza,

Dając jej moc nieprzezwyciężoną – stałości.

Duchu Boży, Duchu pokoju i radości,

Który krzepisz me serce spragnione

I wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości,

I czynisz ją do walki nieustraszoną.

Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy,

Pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności.

Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy,

Pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności.

O Duchu Boży, Który na wskroś przenikasz istotę moją,

I dajesz mi poznać swe życie Boskie, Troiste,

I wtajemniczasz mnie w Boską Istotę swoją,

A tak zjednoczona z Tobą, wieść będę życie wieczyste.

Mój facebook