Dokonało się

Dokonało się

W jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w piątek o godz. 17.00 Biskup Legnicku Andrzej Siemieniewski wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi, dokonał poświęcenia Rosji i Ukrainy Matce Bożej. Akt poświęcenia został odczytany w języku polskim i ukraińskim. Od tej chwili naszym zadaniem jest podążanie za tym aktem naszą modlitwą i czynem.

Mój facebook