MARANA THA” – PRZYJDŹ PANIE JEZU”

Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że żyjemy w czasach eschatologicznych, ostatecznych. Sam Pan Jezus przypowiedział Apostołom, gdy zapowiedział zniszczenie Jerozolimy i Jerozolimskiej Świątyni — chluby Izraelskiego Narodu: „Jeruzalem, Jeruzalem. Nie pozostanie z ciebie kamień na kamieniu, bo nie poznałaś nawiedzenia swego. Stało się to podczas Żydowskiej Wojny, opisanej przez Flawiusza w „Bella Judaika”. Do dzisiaj znajduje się w Rzymie przy wejściu na Forum Romanum – Rzymski Rynek, Łuk Triumfalny, a na nim płaskorzeźba, przedstawiająca żołnierzy rzymskich niosących Minorę — siedmioramienny świecznik żydowski.

Mówi też o nich ostatnia Księga Pisma Świętego — Apokalipsa. Warto zatrzymać się na 7-mym rozdziale i następnych.

Nawiązał do nich szwedzki reżyser Bergman, w filmie „Siódma pieczeń”.

Średniowieczny rycerz wraca z Wyprawy Krzyżowej i w drodze jest nagabywany przez śmierć, która zmusza go do przeprowadzenia rozrachunku z dotychczasowego życia. Stawia go w różnych sytuacjach życiowych, aby dał sobie odpowiedź: „Po co ja żyję? Pamiętam młodzieżową piosenkę Oazową:

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata,

Zatrzymaj na chwilę, zauważ swego brata.

Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: Po o żyjesz?

Obserwując ostatnie zjawiska dokonujące się na ziemi, a szczególnie na półkuli północnej:

  1. Ocieplenie klimatu, co pociąga za sobą: brak paszy dla zwierząt.
  2. Ogromne trudności w ogrodnictwie i sadownictwie
  3. Susza w lasach; usychanie podściółki i usychanie drzew.
  4. Coraz częstsze trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.
  5. Zaraza np. Cowid.
  6. Topienie się lodowców na Półkuli Północnej, Grenlandii i w Alpach, co stwarza zagrożenie podniesienia poziomu wód Oceanów i zalania terytoriów położonych depresji — np.: Holandia, północne Niemcy, Polska Depresja.

Myślący Ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że ratunek jest tylko u Boga „Czymże ja jestem przed Twoim Obliczem — prochem i niczem”.

Mój facebook