Alleluja i ukrzyżuj

Alleluja i ukrzyżuj

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa zaczyna się radością, wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Witamy Go szczęśliwi, pełni nadziei i miłości. jesteśmy przekonani, że możemy pójść za Nim wszędzie. Nawet do głowy nam nie przychodzi, że niemal za chwilę będziemy wrzeszczeć „ukrzyżuj”. Tak, to również my. Wystarczy naruszyć nasz „święty spokój”, nasze kompromisy z Cezarem, nasz napuszony „dialog” prowadzony z tym światem…

Nie dialog, nie kompromis, lecz mamy iść i głosić „Dobrą Nowinę” bez względu na to, co pomyśli i zrobi świat. Nie ma miejsca na kompromis, dialog, tolerancję dla zła. Albo Golgota i zmartwychwstanie, albo rozkład i śmierć.

Po „ukrzyżuj” jest jeszcze czas na opamiętanie. Idźmy więc za Jezusem do wieczernika, bo tam jest Eucharystia, Jego Ciało i Krew, nasze życie. Idźmy w piątek na Golgotę, bo Krzyż to śmierć dla grzechu. Czuwajmy do sobotniego wieczoru, aby radośnie obchodzić pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa i nadzieję naszego życia razem z Nim.

Ten tydzień rozpoczyna się radością i radością zakończy. Za, albo przeciw, życie albo śmierć, nie ma innej drogi.

F. G.

Mój facebook