WIZYTACJA I BIERZMOWANIE

WIZYTACJA I BIERZMOWANIE

Posłuchaj homilii biskupa Wawrzynka

W niedzielę 7 maja odwiedził naszą parafię ks. biskup Piotr Wawrzynek. Odwiedziny odbywały się w ramach wizytacji, którą każdy biskup musi odbyć w parafii raz na kilka lat.

Wizytacja nie dotyczyła jedynie spraw urzędowych. Ksiądz biskup przede wszystkim starał się umocnić naszą wiarę i wskazać kierunki dalszych działań. Spotkał się z Radą Parafialną i z liderami wspólnot działających w naszej parafii.

Na zakończenie pobłogosławił parafię relikwiami św. Jadwigi Śląskiej.

F. G.

Mój facebook