„O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności”

„O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności”

Dokument został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary KEP 1 czerwca br. i podpisany przez jej Przewodniczącego abp. Stanisława Budzika.

Treść dokumentu: 

Mój facebook