Rada Parafialna

INFORMACJA O WYNIKU WYBORÓW DO RADY PARAFIALNEJ

W dniu 16.06.2024 r. w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych.

         Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w składzie:

1. ks. Wiesław  WALENDZIK

2. Barbara  BŁAŻUSIAK

3. Janina  MAZURKIEWICZ

4. Ewa  NIEPSUJ

5. Urszula  RABSKA

 

         Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Legnickiej i Statutem Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Legnickiej oraz dekretami Biskupa Legnickiego z dnia 02.12.2018 r. Skład Rad Parafialnych jest następujący:

A. Członkowie Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian:

1. BŁAŻUSIAK  Barbara

2. CICHOCKA-GÓRA  Beata

3. CZAJA  Iwona

4. FLEJSZER  Elwira

5. KRAWCZUK  Ewelina

6. KRÓTKI  Rafał

7. MACZKOWIAK  Anna

8. MRÓZ  Anna

9. PTASZYŃSKA Małgorzata

10. SIEK  Beata

B. Członkowie Rady Duszpasterskiej z urzędu, wybrani z poszczególnych grup i z nominacji proboszcza:

1. GOLAK-CIERESZKO  Marta

2. MAJERZ  Agnieszka

3. MIELCZAREK  Dorota SAS

4. NIEDŹWIEDŹ  Krystyna

5. NIEPSUJ  Ewa

6. OLECH  Justyna

7. PRZERYWACZ  Małgorzata

8. RABSKA  Urszula

9. SZPINDER  Magdalena

C. Członkowie Rady ds. Ekonomicznych z wyboru parafian:

1. KARPIAK  Michał

2. KRÓTKI  Rafał

3. MADERA  Elżbieta

4. PTASZYŃSKI  Marcin

5. RABSKI  Marek

D. Członkowie Rady ds. Ekonomicznych z nominacji proboszcza:

1. BURY  Mirosław

2. JELONEK  Renata

3. POGWIZD  Damian

4. ZABOROWSKI  Marcin

Mój facebook