Intencje

          18  V  (sobota) – św. Stanisław Papczyński

g. 9.00 – śp. Zdzisław +Adam  DZIUBYNA (synowie)

g. 15.00 – śp. Bogusław  PODOBA

g. 16.30 (DPS) – o ratunek i nawrócenie dla Anny i Adama oraz ich dzieci

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (od koleżanek i kolegów z WSF)

g. 23.00 CZUWANIE  MODLITEWNE  W  WIGILIĘ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚW.

g. 24.00 – o uzdrowienie duszy i ciała Czesława ++dusze czyśćcowe

          19  V  (Zesłanie Ducha Świętego) – bł. Róża Maria Czacka

DZIEŃ CIERPIENIA W INTENCJI MISJI

Lublin – za parafian

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – w intencji znanej Bogu

g. 10.00 – 10 r. ślubu Iwony i Arkadiusza  TREPKA

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – 10 r. ślubu Justyny i Michała  OLECH

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DZIĘKCZYNNE DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO  ORAZ  NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (od pracowników spółki „Energetyka” z Lubina)

          20  V  (poniedziałek) – NMP Matka Kościoła; św. Bernardyn ze Sieny

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa przy konaniu w Ogrójcu spływającej na ziemię – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – 35 r. święceń kapłańskich ks. proboszcza

          21  V  (wtorek) – św. Jan Nepomucen; św. Krzysztof Magallanes i towarzysze; św. Eugeniusz de Mazenod

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa tryskającej przy biczowaniu – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

g. 18.00 – śp. Alina  DOPART

          22  V  (środa) – św. Rita z Cascia

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa broczącej spod cierniowej korony – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 12.00 – pogrzeb: śp. Adam  DZIUBYNA

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

SPOTKANIE  MODLITEWNE  

          23  V  (czwartek) – Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa przelanej na krzyżu – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – dziękczynna za kapłanów z prośbą o potrzebne łaski

g. 18.00 – 33 urodziny Karola – dziękczynna za dar życia z prośbą o potrzebne łaski na dalszej drodze życia i błogosławieństwo Boże w wypełnianiu woli Bożej w codzienności

          24  V  (piątek) – NMP Wspomożycielka Wiernych

DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poi i oczyszcza dusze – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Wiesław  CIERESZKO (teść) +Anna  SIDOR (babcia)

          25  V  (sobota) – św. Beda Czcigodny; św. Grzegorz; św. Maria Magdalena de Pazzi; św. Magdalena Zofia Barat

g. 9.00 – ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa – jako pokuta za grzechy całej rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia i zbawienia, poznania Bożej miłości i wypełnienie woli Bożej

g. 16.30 (DPS) – śp. Marianna  WIDURSKA (matka)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (od Anny  GOŹDZIK z Wrocławia)

SPOTKANIE  DUSZPASTERSTWA  TRZEŹWOŚCI

          26  V  (Trójca Przenajświętsza) – św. Filip Nereusz – DZIEŃ  MATKI

Lublin – za parafian

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – śp. Janina +Antoni  MAJCHER (rodzice) +Danuta +Krystyna (siostry)

g. 10.00 – śp. Elżbieta  JAWOROWICZ

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków Żywego Różańca

SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Irena  DOMAGAŁA (od uczestników pogrzebu)

g. 18.00 – śp. Mirosława  SIELICKA (siostra)

          27  V  (poniedziałek) 

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (od Elżbiety  PAL)

          28  V  (wtorek) – bł. Stefan Wyszyński

g. 9.00 – śp. Aleksander  SÓJKA (od Leszka  WYCHOWAŃCA z rodziną)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

g. 18.00 – 2 r. chrztu Anieli  SZURKO

          29  V  (środa) – św. Paweł VI; św. Urszula Ledóchowska

g. 16.30 (DPS) – 81 urodziny Ireny  KOWAL 

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

          30  V  (czwartek) – Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa; św. Jan Sarkander; św. Zdzisława; św. Joanna d`Arc

g. 8.00 – dziękczynna za posługę szafarzy

g. 8.00 – dusze czyśćcowe

g. 10.00 – 20 r. święceń kapłańskich ks. Tomasza  RAPAŁY

NABOŻEŃSTWO  MAJOWE 

g. 12.00 (kościół św. Tadeusza) – śp. Piotr  WIERZBICKI (od parafian)

PROCESJA  BOŻEGO  CIAŁA

po procesji – śp. Stanisława  WALENDZIK (14 r. śmierci)

          31  V  (piątek) – Nawiedzenie NMP

g. 12.00 (Krzeszów) – śp. Piotr  WIERZBICKI (od Doroty  CZUDOWSKIEJ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 – urodziny Aleksandry i Michała  KRÓTKICH

PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

          1  VI  (I sobota) – św. Justyn – DZIEŃ  DZIECKA

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 16.30 (DPS) – dziękczynna za dzieci, które Bóg powierzył Małgorzacie i Jarosławowi  PĄZIK z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalszą drogę życia

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Andrzej  BOROWSKI (1 r. śmierci męża)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 ADORACJA  WSPÓLNOTY  DOMOWEGO  KOŚCIOŁA

g. 19.30 (Barka) – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 22.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 23.00  ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

DZIEŃ  DZIĘKCZYNIENIA

          2  VI  (9.  Niedziela w ciągu roku) – NMP Krzeszowska, Matka Łaski Bożej; św. Erazm; św. Marcelin i Piotr

Lublin – za parafian

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

g. 10.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (1 gregorianka)

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – 65 r. ślubu Wandy i Longina  SZAMOTULSKICH

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 16.30 (Barka) – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU  

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

g. 18.00 – śp. Wacława +Jan  JĘDRAK (rodzice) +Jadwiga  SORDYL (siostra) +Emilia +Stanisław  TUBICZ (teściowie)

          3  VI  (poniedziałek) – św. Karol Lwanga i towarzysze; św. Jan Grande

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (2 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

          4  VI  (I wtorek) 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (3 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

SPOTKANIE  RAD  PARAFIALNYCH

          5  VI  (środa) – św. Bonifacy

g. 12.00 (park miejski) 11. LEGNICKI  BIEG  PAPIESKI

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (4 gregorianka)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

SPOTKANIE  MODLITEWNE

          6  VI  (I czwartek) – św. Filip; św. Norbert; bł. Maria Karłowska 

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  I  PROCESJA  EUCHARYSTYCZNA  

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (5 gregorianka)

POŚWIĘCENIE  WIANKÓW

GODZINA  ŚWIĘTA

BARKA SPOTKANIE  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

          7  VI  (I piątek) – Najświętsze Serce Pana Jezusa; bł. Michał i Zbigniew, męczennicy franciszkańscy

g. 8.00 – imieniny ks. proboszcza

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (6 gregorianka)

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – wynagrodzenie za grzechy przeciwko Dekalogowi

          8  VI  (sobota) – Niepokalane Serce NMP; św. Jadwiga Królowa

g. 9.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (7 gregorianka)

g. 16.30 (DPS) – ………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Stefania  SOBOLEWSKA (1 r. śmierci matki)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          9  VI  (10.  Niedziela w ciągu roku) – św. Efrem

Lublin – za parafian

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (8 gregorianka)

g. 10.00 – śp. Aleksander  SÓJKA (miesiąc po pogrzebie)

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – śp. Kazimiera  WENEK (od uczestników pogrzebu)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – śp. Ewa +Wiesław  KLUSEK (rodzice)

          10  VI  (poniedziałek) – bł. Bogumił

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (9 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          11  VI  (wtorek) – św. Barnaba Apostoł

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (10 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          12  VI  (środa) – błogosławionych 108 Męczenników Polskich II wojny światowej

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (11 gregorianka)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

SPOTKANIE  MODLITEWNE

          13  VI  (czwartek) – św. Antoni z Padwy

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (12 gregorianka)

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

g. 18.00 – śp. Tadeusz  GOLAK (2 r. śmierci męża, ojca i dziadka)

NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

          14  VI  (piątek) – św. Elizeusz prorok; bł. Michał Kozal

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (13 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          15  VI  (sobota) – bł. Jolanta; św. Wit

g. 9.00 – śp. Zdzisław +Adam  DZIUBYNA (synowie)

g. 15.00 – ślub: Joanna  MIKISZEWSKA – Krzysztof  GRABSKI

g. 16.30 (DPS) – ………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (14 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          16  VI  (11. Niedziela w ciągu roku) 

Lublin – za parafian

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (15 gregorianka)

g. 10.00 – 12 urodziny Jakuba  KULISZ

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – śp. Stanisław  KIEŁCZYKOWSKI (8 r. śmierci męża)

g. 12.00 – chrzest: Wanda  BOROWSKA

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – 10 r. ślubu Izabeli i Mariusza  MIKA

          17  VI  (poniedziałek) – św. Albert Chmielowski

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (16 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          18  VI  (wtorek) – NMP z Rokitna 

g. 17.00 SPOWIEDŹ  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (17 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          19  VI  (środa) – św. Romuald

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (18 gregorianka)

g. 17.00 SPOWIEDŹ  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

WIECZÓR  CHWAŁY

          20  VI  (czwartek) – bł. Benigna; bł. Władysław Bukowiński

g. 17.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

              – SPOWIEDŹ  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (19 gregorianka)

          21  VI  (piątek) – św. Alojzy Gonzaga, patron studiującej młodzieży; NMP Przyczyna Naszej Radości z Góry Iglicznej

g. 8.00 – ……………………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 17.00 SPOWIEDŹ  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (20 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          22  VI  (sobota) – św. Jan Fisher i Tomasz Moore; św. Paulin z Noli

g. 9.00 – śp. Zdzisław +Adam  DZIUBYNA (synowie)

g. 15.00 – ślub: Kamila  PIETRAKOWSKA – Daniel  GAWRON

g. 16.30 (DPS) – ………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (21 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          23  VI  (12. Niedziela w ciągu roku) – DZIEŃ  OJCA

Lublin – za parafian

PARAFIALNY  DZIEŃ  WSPÓLNOTY

po każdej Mszy św. – AGAPA  I  POGODNE  PRZEDPOŁUDNIE

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – 21 urodziny córki Mariki

g. 10.00 – w intencji Wandy  BOROWSKIEJ, jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  KANDYDATÓW  DO  I  SPOWIEDZI  I  KOMUNII  ŚW.

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (22 gregorianka)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – śp. Władysław  TOMCZYK (1 r. śmierci ojca)

          24  VI  (poniedziałek) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela

g. 7.30 (DKE) – imieniny i 58. rocznica święceń kapłańskich ks. Jana  LOMBARSKIEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (23 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          25  VI  (wtorek) – NMP Świętogórska z Gostynia; bł. Dorota z Mątowów

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (24 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          26  VI  (środa) – św. Zygmunt Gorazdowski; św. Jan i Paweł; św. Josemaria Escriva de Balaguer

g. 16.30 – śp. Piotr  WIERZBICKI (25 gregorianka)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

g. 18.00 – w intencjach zbiorowych z Nowenny

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          27  VI  (czwartek) – NMP Nieustającej Pomocy; św. Cyryl Aleksandryjski; sł. Boża Kunegunda Siwiec

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (26 gregorianka)

          28  VI  (piątek) – św. Ireneusz

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (27 gregorianka)

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          29  VI  (sobota) – św. Apostołowie Piotr i Paweł

g. 8.00 – ……………………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 12.00 (katedra) – ……………………….………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 16.00 – ślub: Paulina  WALCZAK – Kamil  PISIEWICZ

g. 16.30 (DPS) – ………………………………………………………………………………………………… WOLNA  INTENCJA

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (28 gregorianka)

g. 18.00 – 5 urodziny Melanii  PIWEK

NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE  

          30  VI  (13. Niedziela w ciągu roku) – św. Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego

g. 7.40 – GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 8.00 – dusze czyśćcowe

g. 10.00 – śp. Aleksander  SÓJKA (od Krzysztofa  BAŃBURY z rodziną)

g. 10.00 – śp. Zdzisław +Adam  DZIUBYNA (synowie)

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

g. 12.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków Żywego Różańca

g. 12.00 – śp. Alina  DOPART

g. 12.00 – za parafian

SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (29 gregorianka)

          1  VII  (poniedziałek) – Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa; św. Aaron

g. 15.00 (Dom Serca Pana Jezusa) – ODPUST  KU CZCI  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 – śp. Piotr  WIERZBICKI (30 gregorianka)