Kalendarium duszpasterskie

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

 1.  TYDZIEŃ  MODLITW  O  TRZEŹWOŚĆ  NARODU

11  II  (6. Niedziela w ciągu roku) – NMP z Lourdes

podczas każdej Mszy św. – NAMASZCZENIE  CHORYCH

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Franciszka i Hiacynty Marto

 1. rocznica święceń biskupich Biskupa Legnickiego Andrzeja  SIEMIENIEWSKIEGO
 2. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 3. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

12  II  (poniedziałek) 

urodziny Anny  WIĘCŁAW

 1. 17.30RÓŻANIEC

13  II  (wtorek) 

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

po Mszy św. o g. 18.00 – DEKORACJE  WIELKOPOSTNE

OKRES  PRZYGOTOWANIA  PASCHALNEGO

KWARTALNE DNI MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

14  II  (Środa Popielcowa) – św. Cyryl i Metody; św. Walenty

Msze św. – g. 9.00  16.30 (dla dzieci)  18.00

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

15  II  (czwartek) – bł. Michał Sopoćko

 1. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 2. 17.30RÓŻANIEC

16  II  (piątek) 

DZIEŃ MODLITWY I POKUTY ZA GRZECHY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI
 3. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA
 4. 19.00 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

17  II  (sobota) 

imieniny Biskupa Seniora Zbigniewa  KIERNIKOWSKIEGO

 1. 10.00I  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA
 2. 15.00KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  I  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA
 3. 17.30RÓŻANIEC

18  II  (1. Niedziela Wielkiego Postu) 

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH
 3. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  PRZEKAZANIA  MODLITWY  PAŃSKIEJ  (WRĘCZENIE  MODLITEWNIKÓW)  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

19  II  (poniedziałek) 

urodziny Elwiry FLEJSZER   

 1. 17.30RÓŻANIEC

20  II  (wtorek) – św. Franciszek i Hiacynta  MARTO

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

21  II  (środa) – św. Piotr Damiani

 1. 17.30RÓŻANIEC  
 2. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

22  II  (czwartek) – Katedra św. Piotra

 1. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 2. 17.30RÓŻANIEC

23  II  (piątek) – św. Polikarp, bł. Stefan Frelichowski

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI
 3. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA
 4. 19.00 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

24  II  (sobota) 

 1. 17.30RÓŻANIEC

25  II  (2. Niedziela Wielkiego Postu – AD GENTES) 

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

 1. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

26  II  (poniedziałek) 

imieniny Mirosława  STODULSKIEGO   

 1. 17.30RÓŻANIEC

27  II  (wtorek) – św. Grzegorz z Nareku; św. Gabriel od MB Bolesnej

37 r. śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

28  II  (środa) 

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

29  II  (czwartek) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Dominika Savio

 1. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 2. 17.30RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA  

1  III  (I piątek) – św. Eudokia

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI  (SPOWIEDŹ)

SPOWIEDŹ 

 1. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA(SPOWIEDŹ)
 2. 19.00 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

2  III  (I sobota) – św. Agnieszka z Pragi

 1. 8.00RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

 1. 9.00Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE – prowadzi ks. Ryszard  PITA

 1. 17.30RÓŻANIEC  

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

 1. 19.00ADORACJA  WSPÓLNOTY  DOMOWEGO  KOŚCIOŁA
 2. 19.30 (Barka)KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA
 3. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY
 4. 21.00 ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU
 5. 22.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)
 6. 23.00ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

3  III  (3. Niedziela Wielkiego Postu) 

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 8.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną
 3. 10.00– Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci
 4. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH
 5. 12.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

 1. 16.30 ADORACJA  DZIECI
 2. 16.30 (Barka)KATECHEZA  DLARODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH
 3. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM
 4. 18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla młodzieży

4  III  (poniedziałek) – św. Kazimierz

 1. 9.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną
 2. 15.00KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 3. 16.30– nauka rekolekcyjna dla dzieci i Komunia św.
 4. 17.30RÓŻANIEC
 5. 18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną
 6. 19.30– nauka rekolekcyjna dla młodzieży i Komunia św.

5  III  (I wtorek) – DZIEŃ  TEŚCIOWEJ

 1. 8.30SPOWIEDŹ
 2. 9.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną
 3. 15.00KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 4. 16.00SPOWIEDŹ  DLA  DZIECI
 5. 16.30– nauka rekolekcyjna dla dzieci i Komunia św.
 6. 17.00SPOWIEDŹ
 7. 17.30RÓŻANIEC
 8. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW
 9. 18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

SPOWIEDŹ  DLA  MŁODZIEŻY

 1. 19.30– nauka rekolekcyjna dla młodzieży i Komunia św.

6  III  (środa) – św. Róża z Viterbo

 1. 9.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną i błogosławieństwo
 2. 15.00KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 3. 16.30– Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci i błogosławieństwo
 4. 17.30RÓŻANIEC  I NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 
 5. 18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną ogólną i błogosławieństwo

7  III  (I czwartek) – św. Perpetua i Felicyta

 1. rocznica odejścia do domu Ojca bpa Tadeusza  RYBAKA
 2. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 3. 17.30RÓŻANIEC
 4. 19.00(Barka) – ZBIÓRKA  LEKTORÓW,  MINISTRANTÓW  I  KANDYDATÓW

8  III  (piątek) – św. Jan Boży; św. Beata

DZIEŃ  MODLITW  W  INTENCJI  NIEWIAST

imieniny Beaty  CICHOCKIEJ i Beaty  STODULSKIEJ

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI
 3. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA
 4. 19.00 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

9  III  (czwartek) – św. Dominik Savio; św. Franciszka Rzymianka

 1. 17.30RÓŻANIEC

10  III  (4. Niedziela Wielkiego Postu) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Józefa Oblubieńca NMP

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH
 3. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

11  III  (poniedziałek) 

 1. 17.30RÓŻANIEC

12  III  (wtorek) – św. Alojzy Orione

imieniny Grzegorza  FIGIEL 

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

13  III  (środa) – św. Krystyna

 1. rocznica wyboru papieża Franciszka
 2. 17.30RÓŻANIEC
 3. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

WIECZÓR  CHWAŁY

14  III  (czwartek) – św. Matylda

 1. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 2. 17.30RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA  (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

15  III  (piątek) 

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI
 3. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA
 4. 19.00 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

16  III  (sobota)

imieniny Izabeli  ROGOWSKIEJ-FIGIEL 

 1. 17.30RÓŻANIEC

17  III  (5. Niedziela Wielkiego Postu) – św. Patryk

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH
 3. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

18  III  (poniedziałek) – św. Cyryl Jerozolimski

 1. 17.30RÓŻANIEC

19  III  (wtorek) – św. Józef Oblubieniec NMP

Msze św. – g. 9.00  16.30 (dla dzieci)  18.00

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

20  III  (środa) – bł. Ambroży Sansedoni

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          21  III  (czwartek) – św. Mikołaj z Flue

 1. 17.00ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)
 2. 17.30RÓŻANIEC

22  III  (piątek) 

 1. 16.00 PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 16.30 DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI
 3. 17.30 DROGA  KRZYŻOWA
 4. 19.30 (katedra) MIEJSKA  DROGA  KRZYŻOWA

23  III  (sobota) – św. Rafka (Rebeka Al-Raves); bł. Metody Dominik Trćka

 1. 17.30RÓŻANIEC

24  III  (Niedziela Palmowa) – św. Oskar Romero

NARODOWY  DZIEŃ  ŻYCIA

NARODOWY  DZIEŃ  PAMIĘCI  POLAKÓW  RATUJĄCYCH  ŻYDÓW

103 r. urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie

 1. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP
 2. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH
 3. 17.00GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

25  III  (Wielki Poniedziałek) 

 1. rocznica erygowania Diecezji Legnickiej
 2. 17.30RÓŻANIEC

26  III  (Wielki Wtorek) – św. Dobry Łotr (Dyzma)

DZIEŃ  MODLITW  ZA  WIĘŹNIÓW

 1. 17.30RÓŻANIEC
 2. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

po Mszy św. o g. 18.00 SPOTKANIE  PRZYGOTOWUJĄCE  LITURGIĘ  TRIDUUM  PASCHALNEGO

27  III  (Wielka Środa) 

 1. 16.30 PRÓBA  GENERALNA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH
 2. 17.30RÓŻANIEC
 3. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

po Mszy św. o g. 18.00  PRZYGOTOWANIE  DEKORACJI  ŚWIĄTECZNYCH

=Ś W I Ę T E    T R I D U U M    P A S C H A L N E=

28  III  (Wielki Czwartek) – św. Guntram

 1. 10.00 (katedra) MSZA  KRZYŻMA
 2. 19.00 MSZA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (do ~ g. 22.00) 

29  III  (Wielki Piątek) 

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

 1. 8.00LITURGIA  GODZIN

ODWIEDZINY  CHORYCH

 1. 15.00ROZPOCZĘCIE  NOWENNY  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 2. 17.00 DROGA  KRZYŻOWA
 3. 18.00 LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO  (do ~ g. 22.00)                               

GORZKIE  ŻALE  

30  III  (Wielka Sobota) 

 1. rocznica urodzin Biskupa seniora Stefana Cichego

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO 

 1. 8.00LITURGIA  GODZIN
 2. 10.00; 11.00; 12.00; 13.00ŚWIĘCENIE  POKARMÓW
 3. 15.00NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO 

 1. 21.00 WIGILIA  PASCHALNA

PROCESJA  REZUREKCYJNA

31  III  (Zmartwychwstanie Pańskie) 

 1. 11.30WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

 1. 15.00NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 2. 17.00NIESZPORY  CHRZCIELNE