Kalendarium duszpasterskie

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

                    6  I  (I czwartek) – Objawienie Pańskie

Msze św. – g. 8.00  10.00  12.00  18.00

POŚWIĘCENIE  KREDY  I  KADZIDŁA 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 KONCERT  KOLĘD

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. KOLBEGO,  KONOPNICKIEJ  i  OKRZEI

podczas Mszy św. o g. 18.00 – PRZYJĘCIE  JEZUSA  JAKO  PANA  I  ZBAWICIELA  PRZEZ  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA  

          7  I  (I piątek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. GRUNWALDZKIEJ

          8  I  (sobota) – bł. Eurozja Barban

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. PIASTÓW  LEGNICKICH

          9  I  (Niedziela Chrztu Pańskiego) 

POŚWIĘCENIE  WODY

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 18.00 KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. JAWORZYŃSKIEJ  (NUMERY  PARZYSTE),  INWALIDÓW,  MOSTOWEJ  i  STROMEJ

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  EFFETA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA  (WYBÓR  ŚWIADKA  BIERZMOWANIA)

          10  I  (poniedziałek) – św. Grzegorz z Nyssy; sł. B. Leonia Nastał

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. JAWORZYŃSKIEJ  (NUMERY  NIEPARZYSTE),  WILCZEJ  i  ŻÓŁKIEWSKIEGO

          11  I  (wtorek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  MODLITWA  ZA  MAŁŻONKÓW

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. ZŁOTORYJSKIEJ  i  MYŚLIWSKIEJ

          12  I  (środa) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 18.00 KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. JASIŃSKIEGO

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          13  I  (czwartek) – św. Hilary

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. WYBICKIEGO

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA  (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

          14  I  (piątek) – prorok Malachiasz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  RODZIN  Z  UL. ŻEROMSKIEGO

          15  I  (sobota) – św. Paweł z Teb; św. Arnold Janssen

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  WSZYSTKICH  RODZIN  PARAFII  

          16  I  (2. Niedziela w ciągu roku) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 18.00 – KOLĘDOWA  MSZA  ŚW. W  INTENCJI  WSZYSTKICH  RODZIN  PARAFII  

          17  I  (poniedziałek) – św. Antoni; sł. B. Ignacy Posadzy 

25. Dzień Dialogu z Judaizmem

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

TYDZIEŃ  MODLITW  O  JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN

          18  I  (wtorek) – św. Małgorzata Węgierska

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Jerzego Matulewicza

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  MODLITWA  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

          19  I  (środa) – św. Józef Sebastian Pelczar

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          20  I  (czwartek) – św. Fabian; św. Sebastian; św. Eustachia Calafato

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

WIECZÓR  CHWAŁY

          21  I  (piątek) – św. Agnieszka – DZIEŃ BABCI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          22  I  (sobota) – św. Wincenty Pallotti; bł. Laura Vicuńa – DZIEŃ DZIADKA

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Jana Bosko

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          23  I  (3. Niedziela w ciągu roku) 

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

podczas Mszy św. dla młodzieży (g. 18.00) – WRĘCZENIE  EWANGELII  KANDYDATOM  DO  BIERZMOWANIA  

          24  I  (poniedziałek) – św. Franciszek Salezy

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          25  I  (wtorek) – Nawrócenie św. Pawła

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  MODLITWA  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          26  I  (środa) – św. Tymoteusz i Tytus

22. Dzień Dialogu z Islamem

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

          27  I  (czwartek) – bł. Jerzy Matulewicz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 SPOTKANIE  MODLITEWNE

          28  I  (piątek) – św. Tomasz z Akwinu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          29  I  (sobota) – św. Aniela Merici; bł. Bolesława Lament

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

          30  I  (4. Niedziela w ciągu roku) – bł. Bronisław Markiewicz

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 – SPOTKANIE  RODZICÓW  DZIECI  ROCZNICOWYCH

          31  I  (poniedziałek) – św. Jan Bosko

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC 

          1  II  (I wtorek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC 

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  RAD  PARAFIALNYCH

          2  II  (środa) – Ofiarowanie Pańskie; św. Korneliusz

26. ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO

rozpoczęcie nowenny chorych do NMP z Lourdes

Msze św. – g. 9.00  16.30  18.00

BARKA – POŚWIĘCENIE  ŚWIEC  I  PROCESJA  DO  KAPLICY

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          3  II  (I czwartek) – św. Błażej; św. Oskar

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  OD  CHORÓB  GARDŁA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  JABŁEK  

po Mszy św. o g. 18.00 GODZINA  ŚWIĘTA  

          4  II  (I piątek) – św. Weronika; św. Maria de Mattias; św. Katarzyna Ricci

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          5  II  (I sobota) – św. Agata

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

podczas Mszy św. o g. 18.00 – POŚWIĘCENIE  CHLEBA,  WODY  I  SOLI 

po Mszy św. o g. 18.00 NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          6  II  (5. Niedziela w ciągu roku) – św. Paweł Miki i towarzysze, św. Dorota

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Michała Sopoćki

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU           

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 17.00 – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH