Kalendarium duszpasterskie

          

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

          7  I  (I sobota) 

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – WYPOMINKI

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          8  I  (Niedziela Chrztu Pańskiego) – bł. Eurozja Barban

POŚWIĘCENIE  WODY

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  „EFFATHA”  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

(WYBÓR  ŚWIADKA  BIERZMOWANIA)

SPOTKANIE  ORGANIZACYJNE  Z  UDZIAŁEM  RODZICÓW

          9  I  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          10  I  (wtorek) – św. Grzegorz z Nyssy; służebnica B. Leonia Nastał

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

          11  I  (środa) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          12  I  (czwartek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA  (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

          13  I  (piątek) – św. Hilary

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          14  I  (sobota) – prorok Malachiasz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          15  I  (2. Niedziela w ciągu roku) – św. Paweł z Teb; św. Arnold Janssen

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          16  I  (poniedziałek) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          17  I  (wtorek) – św. Antoni; sługa B. Ignacy Posadzy 

26. Dzień Dialogu z Judaizmem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie” (Wj 13,14)

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

TYDZIEŃ  MODLITW  O  JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17)

          18  I  (środa) – św. Małgorzata Węgierska

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Jerzego Matulewicza

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          19  I  (czwartek) – św. Józef Sebastian Pelczar

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          20  I  (piątek) – św. Fabian; św. Sebastian; św. Eustachia Calafato

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          21  I  (sobota) – św. Agnieszka – DZIEŃ BABCI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO

          22  I  (3. Niedziela w ciągu roku) – św. Wincenty Pallotti; bł. Laura Vicuńa – DZIEŃ DZIADKA

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Jana Bosko

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

podczas Mszy św. dla młodzieży (g. 18.00) – WRĘCZENIE  EWANGELII  KANDYDATOM  DO  BIERZMOWANIA  

          23  I  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          24  I  (wtorek) – św. Franciszek Salezy

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

         25  I  (środa) – Nawrócenie św. Pawła Apostoła

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

           26  I  (czwartek) – św. Tymoteusz i Tytus

23. Dzień Dialogu z Islamem „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

         27  I  (piątek) – bł. Jerzy Matulewicz

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          28  I  (sobota) – św. Tomasz z Akwinu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

          29  I  (4. Niedziela w ciągu roku) – św. Aniela Merici; bł. Bolesława Lament

70. Światowy Dzień Trędowatych

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

po Mszy św. o g. 10.00  WSPÓLNE  KOLĘDOWANIE 

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          30  I  (poniedziałek) – bł. Bronisław Markiewicz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – SPRZĄTANIE  DEKORACJI  ŚWIĄTECZNYCH

          31  I  (wtorek) – św. Jan Bosko

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  ZMARŁYCH

          1  II  (środa) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC 

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          2  II  (I czwartek) – Ofiarowanie Pańskie; św. Korneliusz

27. ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO

rozpoczęcie nowenny chorych do NMP z Lourdes

Msze św. – g. 9.00  16.30  18.00

BARKA – POŚWIĘCENIE  ŚWIEC  I  PROCESJA  DO  KAPLICY

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 (Barka) – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA  

                         Barka – SPOTKANIE  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

          3  II  (I piątek) – św. Błażej; św. Oskar

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  OD  CHORÓB  GARDŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  JABŁEK  

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  RAD  PARAFIALNYCH

          4  II  (I sobota) – św. Maria de Mattias; św. Weronika; św. Katarzyna Ricci

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  GRUPY  MODLITEWNEJ  

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          5  II  (5. Niedziela w ciągu roku) – św. Agata

podczas Mszy św. – POŚWIĘCENIE  CHLEBA  I  WODY

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 (Barka) – SPOTKANIE  RODZICÓW  DZIECI  ROCZNICOWYCH

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 16.30 (Barka) – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

          6  II  (poniedziałek) – św. Paweł Miki i towarzysze, św. Dorota

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Michała Sopoćki

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          7  II  (I wtorek) – bł. Pius IX

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

          8  II  (środa) – św. Józefina Bakhita; św. Hieronim Emiliani

rozpoczęcie nowenny do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          9  II  (czwartek) – św. Apolonia; bł. Anna Katarzyna Emmerich

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA  (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

po Mszy św. o g. 18.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          10  II  (piątek) – św. Scholastyka; bł. Alojzy Stepinac

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          11  II  (sobota) – NMP z Lourdes

31.  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Franciszka i Hiacynty Marto

17. rocznica święceń biskupich Biskupa Legnickiego Andrzeja  SIEMIENIEWSKIEGO

Msze św. – g. 9.00  18.00 (podczas Mszy św. – NAMASZCZENIE  CHORYCH)

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          12  II  (6. Niedziela w ciągu roku) 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          13  II  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          14  II  (wtorek) – św. Cyryl i Metody; św. Walenty

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

          15  II  (środa) – bł. Michał Sopoćko

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

WIECZÓR  CHWAŁY

          16  II  (czwartek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          17  II  (piątek) – Najświętsze Oblicze Pana Jezusa

imieniny Biskupa Seniora Zbigniewa  KIERNIKOWSKIEGO

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          18  II  (sobota) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  

g. 17.30 – RÓŻANIEC

56.  TYDZIEŃ  MODLITW  O  TRZEŹWOŚĆ  NARODU „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

          19  II  (7. Niedziela w ciągu roku) 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          20  II  (poniedziałek) – św. Franciszek i Hiacynta  MARTO

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – DEKORACJE  WIELKOPOSTNE

          21  II  (wtorek) – św. Piotr Damiani

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

OKRES  PRZYGOTOWANIA  PASCHALNEGO

KWARTALNE DNI MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

          22  II  (Środa Popielcowa) – Katedra św. Piotra

Msze św. – g. 9.00  16.30 (dla dzieci)  18.00

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          23  II  (czwartek) – św. Polikarp, bł. Stefan Frelichowski

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          24  II  (piątek)

DZIEŃ MODLITWY I POKUTY ZA GRZECHY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI

g. 17.30  DROGA  KRZYŻOWA

g. 19.00  DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

          25  II  (sobota) 

g. 10.00 – I  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO   I  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          26  II  (1. Niedziela Wielkiego Postu) 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM 

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  PRZEKAZANIA  MODLITWY  PAŃSKIEJ  (WRĘCZENIE  MODLITEWNIKÓW)  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          27  II  (poniedziałek) – św. Grzegorz z Nareku; św. Gabriel od MB Bolesnej

36 r. śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          28  II  (wtorek) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Dominika Savio

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          1  III  (środa) – św. Eudokia

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          2  III  (I czwartek) – św. Agnieszka z Pragi

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU (SPOWIEDŹ)

               NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA  

          3  III  (I piątek) 

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 16.30  DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI  (SPOWIEDŹ)

SPOWIEDŹ

g. 17.30  DROGA  KRZYŻOWA  (SPOWIEDŹ)

g. 19.00  DROGA  KRZYŻOWA  DLA  MŁODZIEŻY

          4  III  (I sobota) – św. Kazimierz

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  GRUPY  MODLITEWNEJ  

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          5  III  (2. Niedziela Wielkiego Postu – AD GENTES) 

DZIEŃ  TEŚCIOWEJ

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 16.30 (Barka) – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.00 – GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM