Kalendarium duszpasterskie

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

          27  VI  (13. Niedziela w ciągu roku) – NMP Nieustającej Pomocy; św. Cyryl Aleksandryjski; sł. Boża Kunegunda Siwiec

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

podczas Mszy św. o g. 10.00 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  KANDYDATÓW  DO  I  SPOWIEDZI  I  KOMUNII  ŚW.

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          28  VI  (poniedziałek) – św. Ireneusz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          29  VI  (wtorek) – św. Apostołowie Piotr i Paweł

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  ZMARŁYCH

po Mszy św. o g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          30  VI  (środa) – św. Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Weroniki Giuliani

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  CZERWCOWE

          1  VII  (I czwartek) – Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa; św. Aaron

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA

          2  VII  (I piątek) – NMP Licheńska, Bolesna Królowa Polski; NMP Leśniowska, Patronka Rodzin

75. urodziny Biskupa Zbigniewa  KIERNIKOWSKIEGO 

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

               – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          3  VII  (I sobota) – św. Tomasz Apostoł

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

po Mszy św. o g. 18.00  NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          4  VII  (14. Niedziela w ciągu roku) – św. Elżbieta Portugalska, bł. Piotr Jerzy Frassati

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

          5  VII  (poniedziałek) – św. Maria Goretti; św. Antoni Maria Zaccaria 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          6  VII  (I wtorek) – NMP Uzdrowienie Chorych; bł. Maria Teresa Ledóchowska, patronka dzieł misyjnych

ŚWIĘTO APOSTOLSTWA CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

          7  VII  (środa) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY

          8  VII  (czwartek) – św. Jan z Dukli; św. Akwila i Pryscylla

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          9  VII  (piątek) – św. Augustyn Zhao Rong i Towarzysze (męczennicy chińscy); św. Weronika Giuliani; św. męczennicy z Gorkum

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          10  VII  (sobota) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          11  VII  (15. Niedziela w ciągu roku) – św. Benedykt, patron Europy

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          12  VII  (poniedziałek) – św. Brunon z Kwerfurtu; sł. Boża Janina Kierocińska

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          13  VII  (wtorek) – św. Andrzej Świerad i Benedykt; św. Sylas; św. Teresa od Jezusa de Los Andes; bł. Marianna Biernacka, patronka teściowych

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW 

          14  VII  (środa) – św. Kamil de Lellis, patron chorych

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          15  VII  (czwartek) – św. Bonawentura

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          16  VII  (piątek) – NMP z Góry Karmel (MB Szkaplerzna); św. męczennice z Orange 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00  MSZA ODPUSTOWA KU CZCI MB SZKAPLERZNEJ

          17  VII  (sobota) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Anny

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          18  VII  (16. Niedziela w ciągu roku) – Najświętszy Odkupiciel; św. Szymon z Lipnicy

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          19  VII  (poniedziałek) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Charbela

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          20  VII  (wtorek) – bł. Czesław; św. Eliasz prorok; św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej; bł. Alojzy Novarese

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00  NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

          21  VII  (środa) – św. Wawrzyniec z Brindisi; św. Daniel prorok

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          22  VII  (czwartek) – św. Maria Magdalena

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Ignacego z Loyoli

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          23  VII  (piątek) – św. Brygida, patronka Europy; św. Ezechiel prorok

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          24  VII  (sobota) – św. Kinga

g. 8.00 – PIELGRZYMKA  SZLAKIEM  ŚW. JAKUBA

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

po Mszy św. o g. 18.00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  POJAZDÓW

        

25  VII  (17. Niedziela w ciągu roku) – św. Jakub Apostoł,  św. Krzysztof

ŚWIATOWY  DZIEŃ  DZIADKÓW  I  OSÓB  STARSZYCH

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  POJAZDÓW  PO  KAŻDEJ  MSZY  ŚW.

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

                  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          26  VII  (poniedziałek) – św. Joachim i Anna

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney`a

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          27  VII  (wtorek) – św. Pantaleon z Nikomedii

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          28  VII  (środa) – św. Sarbeliusz (Charbel) Makhluf; św. Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas i Mikołaj

rozpoczęcie nowenny do Przemienienia Pańskiego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

podczas Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE  Z  MODLITWĄ  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA   (NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA)

          29  VII  (czwartek) – św. Marta, Maria i Łazarz, Przyjaciele Jezusa

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          30  VII  (piątek) – św. Piotr Chryzolog

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          31  VII  (sobota) – św. Ignacy z Loyoli

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  –  LITANIA  DO  NAJDROŻSZEJ  KRWI  CHRYSTUSA

          1  VIII  (18. Niedziela w ciągu roku) – św. Alfons Liguori; św. Piotr w okowach; św. Eleazar i bracia machabejscy; św. Wiara, Nadzieja i Miłość

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

          2  VIII  (poniedziałek) – NMP Anielska z Porcjunkuli; św. Piotr Julian Eymard; bł. August Czartoryski

ODPUST PORCJUNKULI – ZA NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Klary

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

          3  VIII  (I wtorek) – św. Lidia

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

          4  VIII  (środa) – św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          5  VIII  (I czwartek) – MB Śnieżnej (rocznica poświęcenia Bazyliki MB Większej) – urodziny Matki Bożej

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA

          6  VIII  (I piątek) – Przemienienie Pańskie

rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia NMP

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

          7  VIII  (I sobota) – św. Sykstus i Towarzysze; św. Kajetan; bł. Edmund Bojanowski

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00  NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          8  VIII  (19. Niedziela w ciągu roku) – św. Dominik

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          9  VIII  (poniedziałek) – św. Teresa Benedykta od Krzyża, patronka Europy; bł. Franciszek Jägerstätter

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          10  VIII  (wtorek) – św. Wawrzyniec

g. 12.00 (Śnieżka) – MSZA  ODPUSTOWA  KU  CZCI  ŚW. WAWRZYŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

          11  VIII  (środa) – NMP Świętolipska; św. Klara

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          12  VIII  (czwartek) – św. Joanna Franciszka de Chantal; . Karol Leisner; bł. Izydor Bakanja

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          13  VIII  (piątek) – NMP Kalwaryjska; bł. Marek z Aviano; bł. Filip Munarriz i Towarzysze (męczennicy klaretyńscy)

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC 

          14  VIII  (sobota) – św. Maksymilian Kolbe 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC 

          15  VIII  (20. Niedziela w ciągu roku) – Wniebowzięcie NMP; św. Tarsycjusz, patron szafarzy

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  ZIÓŁ  I  KWIATÓW  PODCZAS  KAŻDEJ  MSZY  ŚW.

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          16  VIII  (poniedziałek) – św. Stefan Węgierski; św. Roch; św. Diomedes

imieniny Biskupa Seniora Stefana  CICHEGO

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          17  VIII  (wtorek) – św. Jacek; św. Klara z Montefalco

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem MB Częstochowskiej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

          18  VIII  (środa) – św. Helena; bł. Sancja Szymkowiak; bł. męczennicy z Rochefort

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          19  VIII  (czwartek) – św. Jan Eudes

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          20  VIII  (piątek) – św. Bernard; prorok Samuel 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          21  VIII  (sobota) – św. Pius X

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          22  VIII  (21. Niedziela w ciągu roku) – NMP Królowa

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          23  VIII  (poniedziałek) – św. Róża z Limy; bł. Władysław Findysz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          24  VIII  (wtorek) – św. Bartłomiej Apostoł; bł. Poznańska Piątka

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          25  VIII  (środa) – św. Ludwik; św. Józef Kalasanty; św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC  

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

          26  VIII  (czwartek) – NMP Częstochowska

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          27  VIII  (piątek) – św. Monika

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          28  VIII  (sobota) – św. Augustyn

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          29  VIII  (22. Niedziela w ciągu roku) – męczeństwo św. Jana Chrzciciela; bł. Teresa Bracco

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 – SPOTKANIE  ORGANIZACYJNE  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

          30  VIII  (poniedziałek) – przebicie serca św. Teresy od Jezusa

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          31  VIII  (wtorek) – św. Józef z Arymatei; św. Nikodem

DZIEŃ MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – SPOWIEDŹ  NA  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 18.00  NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BLISKICH  ZMARŁYCH

          1  IX  (środa) – NMP Królowa Pokoju; św. Werena z Zurzach; św. Idzi; bł. Bronisława; praojciec Jozue; sędzia Gedeon; Rut

g. 8.00 MSZA  ŚW.  NA  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – SPOWIEDŹ  NA  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 MSZA  ŚW.  NA  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          2  IX  (I czwartek) – bł. męczennicy rewolucji francuskiej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

               – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA

          3  IX  (I piątek) – św. Grzegorz Wielki

przed południem – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

          4  IX  (I sobota) – bł. Maria Stella i Towarzyszki; prorok i prawodawca Mojżesz

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00  NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          5  IX  (23. Niedziela w ciągu roku) – św. Matka Teresa z Kalkuty

KATOLICKI  ŚWIATOWY  DZIEŃ  UCHODŹCÓW  I  MIGRANTÓW

rozpoczęcie nowenny przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

podczas Mszy św. o g. 10.00 – POŚWIĘCENIE  TORNISTRÓW  I  PRZYBORÓW  SZKOLNYCH

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 16.00 – SPOTKANIE  ORGANIZACYJNE  RODZICÓW  DZIECI  ROCZNICOWYCH

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA  ORAZ  RODZICÓW

          6  IX  (poniedziałek) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem MB Bolesnej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          7  IX  (I wtorek) – św. Melchior Grodziecki; bł. Ignacy Kłopotowski 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  RAD  PARAFIALNYCH

          8  IX  (środa) – Narodzenie NMP (MB Siewnej); NMP Gietrzwałdzka

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  ZIARNA  SIEWNEGO  I  NASION  PODCZAS  KAŻDEJ  MSZY  ŚW.

Msze św. – g.  9.00  16.30  18.00

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          9  IX  (czwartek) – św. Piotr Klawer, bł. Aniela Salawa

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE  Z  MODLITWĄ  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA   (NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA)

          10  IX  (piątek) – św. Mikołaj z Tolentino

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          11  IX  (sobota) – św. Teodora Aleksandryjska

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          12  IX  (24. Niedziela w ciągu roku) – Najświętsze Imię Maryi; NMP Piekarska; św. Autonom z Bitynii; św. Gwidon

23. rocznica święceń biskupich Biskupa Seniora Stefana  CICHEGO

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO