Kalendarium duszpasterskie

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

          31  III  (piątek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  DROGA  KRZYŻOWA  DLA  DZIECI

g. 17.00 – PRÓBA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH

g. 17.30  DROGA  KRZYŻOWA

po Mszy św. o g. 18.00 – PRÓBA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 19.30  MIEJSKA  DROGA  KRZYŻOWA

          1  IV  (I sobota) – św. Maria Egipcjanka

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          2  IV  (Niedziela Palmowa) – św. Franciszek z Paoli

Msze św. rozpoczyna poświęcenie palm w BARCE

18. rocznica odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

               MISTERIUM  O  ŚW.  JANIE  PAWLE  II

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 16.30 (Barka) – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.00 – GORZKIE  ŻALE  Z  KAZANIEM  PASYJNYM

NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU 

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  WYBRANIA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA 

          3  IV  (Wielki Poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          4  IV  (Wielki Wtorek) – św. Izydor

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

po Mszy św. o g. 18.00 SPOTKANIE  PRZYGOTOWUJĄCE  LITURGIĘ  TRIDUUM  PASCHALNEGO

          5  IV  (Wielka Środa) – św. Wincenty Ferreriusz; bł. Marian de la Mata Aparicio

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 PRÓBA  GENEALNA  DLA  DZIECI  ROCZNICOWYCH

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00  PRZYGOTOWANIE  DEKORACJI  ŚWIĄTECZNYCH

=Ś W I Ę T E    T R I D U U M    P A S C H A L N E=

          6  IV  (Wielki Czwartek) – bł. Pierina Morosini

g. 10.00 (katedra) MSZA  KRZYŻMA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 19.00 MSZA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ  

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (do ~ g. 22.00) 

          7  IV  (Wielki Piątek) – św. Jan Chrzciciel de La Salle

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 8.00 – LITURGIA  GODZIN

ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – ROZPOCZĘCIE  NOWENNY  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  

g. 17.00  DROGA  KRZYŻOWA

g. 18.00  LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ  

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO  (do ~ g. 22.00)                               

GORZKIE  ŻALE  

          8  IV  (Wielka Sobota) 

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO

g. 8.00 – LITURGIA  GODZIN

g. 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 – ŚWIĘCENIE  POKARMÓW

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO

g. 21.00 WIGILIA  PASCHALNA  

PROCESJA  REZUREKCYJNA

          9  IV  (Zmartwychwstanie Pańskie) – św. Maria Kleofasowa

g. 11.30 – WYPOMINKI  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NIESZPORY  CHRZCIELNE

          10  IV  (Poniedziałek Wielkanocny) – św. Ezechiel prorok

Msze św. – w porządku niedzielnym

g. 10.00 – ROCZNICA  I  KOMUNII  ŚW.

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          11  IV  (Wtorek Wielkanocny) – św. Gemma Galgani

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  KOBIET  

          12  IV  (Środa Wielkanocna) 

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

WIECZÓR  CHWAŁY

          13  IV  (Czwartek Wielkanocny) – św. Marcin; bł. Małgorzata z Castello

DZIEŃ  PAMIĘCI  OFIAR  ZBRODNI  KATYŃSKIEJ

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA  (MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA)

          14  IV  (Piątek Wielkanocny) – Święto Chrztu Polski

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  PRÓBA  DLA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

g. 19.30 – PRÓBA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          15  IV  (Sobota Wielkanocna) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Wojciecha

g. 10.00 (katedra) – ŚWIĘCENIA  BISKUPIE  BPA  PIOTRA  WAWRZYNKA

g. 15.00 – NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

79. TYDZIEŃ  MIŁOSIERDZIA – DZIEŃ  DOBRA

          16  IV  (2.  Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego) – św. Bernadetta  Soubirous

31. rocznica utworzenia Caritas Diecezji Legnickiej

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

podczas Mszy św. o g. 10.00 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  STROJÓW  I-KOMUNIJNYCH

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – GODZINA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          17  IV  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          18  IV  (wtorek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

          19  IV  (środa) – św. Ekspedyt, patron od spraw pilnych

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          20  IV  (czwartek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          21  IV  (piątek) – św. Anzelm

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  PRÓBA  DLA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

g. 19.30 – PRÓBA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          22  IV  (sobota) 

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Peregryna 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

15. TYDZIEŃ  BIBLIJNY „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga?”

7. NARODOWE  CZYTANIE  PISMA  ŚWIĘTEGO

          23  IV  (3.  Niedziela Wielkanocna – Biblijna) 

17. DZIEŃ MODLITW ZA KIEROWCÓW I WSZYSTKICH PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

podczas Mszy św. dla młodzieży (g. 18.00) – WRĘCZENIE  EWANGELII  KANDYDATOM  DO  BIERZMOWANIA  

          24  IV  (poniedziałek) – św. Wojciech, główny patron Polski; św. Jerzy; św. Fidelis; św. Wilhelm Firmat

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem NMP Królowej Polski

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          25  IV  (wtorek) – św. Marek

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          26  IV  (środa) – NMP Matka Dobrej Rady; św. Klet 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          27  IV  (czwartek) – św. Zyta; św. Józef Moscati

NARODOWY  DZIEŃ  POKUTY  ZA  GRZECHY  PRZECIWKO  ŻYCIU  CZŁOWIEKA 

rozpoczęcie nowenny przed Bierzmowaniem

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          28  IV  (piątek) – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort; św. Joanna Beretta Molla; św. Teodora Aleksandryjska; bł. Hanna Chrzanowska

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  PRÓBA  DLA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

g. 19.30 – PRÓBA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          29  IV  (sobota) – św. Katarzyna Sieneńska, patronka Europy

DZIEŃ  PAMIĘCI  O  MĘCZEŃSTWIE  DUCHOWIEŃSTWA  POLSKIEGO  W  CZASIE  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Stanisława

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

60. Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele „Powołani w Kościele”

          30  IV  (4. Niedziela Wielkanocna – Dobrego  Pasterza) – św. Pius V

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          1  V  (poniedziałek) – św. Józef, rzemieślnik; św. Jeremiasz; św. Peregryn, patron chorych na nowotwór

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          2  V  (I wtorek) – św. Atanazy; św. Zygmunt

DZIEŃ  FLAGI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

          3  V  (środa) – NMP Królowa Polski

Msze św. w porządku niedzielnym

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 19.00 – PRÓBA  GENERALNA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          4  V  (I czwartek) – św. Florian; św. Józef Maria Rubio

rozpoczęcie nowenny do MB Fatimskiej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

po Mszy św. o g. 18.00 GODZINA  ŚWIĘTA  

g. 19.00 (Barka) – ZBIÓRKA  LEKTORÓW, MINISTRANTÓW  I  KANDYDATÓW

          5  V  (I piątek) – św. Stanisław Kazimierczyk; bł. Maria Katarzyna Troiani; bł. Benwenut Mareni

przed południem  – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

          6  V  (I sobota) – św. Apostołowie Filip i Jakub

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 17.00 – BIERZMOWANIE (bp Andrzej  SIEMIENIEWSKI)

NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  GRUPY  MODLITEWNEJ  

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

WIZYTACJA KANONICZNA – bp Andrzej  SIEMIENIEWSKI

          7  V  (5.  Niedziela Wielkanocna) – NMP Matka Łaski Bożej

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 12.00 – INGRES  BISKUPA

                –  SPRAWOZDANIE  KS. PROBOSZCZA

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 15.30 (DPS) – SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  DPS-u

g. 16.00 – SPOTKANIE  Z  RADAMI  PARAFIALNYM

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

SPOTKANIE  Z  GRUPAMI  PARAFIALNYM

          8  V  (poniedziałek) – św. Stanisław, patron Polski; św. Arseniusz Wielki

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          9  V  (wtorek) – św. Hermas; św. Jerzy Preca

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

          10  V  (środa) – św. Jan z Avili

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

WIECZÓR  CHWAŁY

          11  V  (czwartek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          12  V  (piątek) – św. Leopold Mandić, patron spowiedników; św. Pankracy; bł. Imelda Lambertini, patronka dzieci I-komunijnych

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30  PRÓBA  DLA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

          13  V  (sobota) – NMP Fatimska; św. Serwacy

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Rity z Cascia

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          14  V  (6.  Niedziela Wielkanocna) – św. Maciej Apostoł; św. Bonifacy z Tarsu

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

DNI  KRZYŻOWE – modlitwa o urodzaje

          15  V  (poniedziałek) – św. Zofia; św. Małgorzata z Kortony; św. Izydor Oracz

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem NMP Wspomożycielki Wiernych

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          16  V  (wtorek) – św. Andrzej Bobola; św. Szymon Stock

ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  ZA  KONAJĄCYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

          17  V  (środa) – bł. Antonia Mesina

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

WIECZÓR  CHWAŁY

          18  V  (czwartek) – św. Stanisław Papczyński

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

po Mszy św. o g. 18.00 DROGA  ŚWIATŁA

NOWENNA  DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO

          19  V  (piątek) – bł. Róża Maria Czacka

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 SPOWIEDŹ  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 16.30 PRÓBA  GENERALNA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          20  V  (sobota) – św. Bernardyn ze Sieny

g. 10.00 SPOWIEDŹ  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          21  V  (Wniebowstąpienie Pańskie) – św. Jan Nepomucen; św. Krzysztof Magallanes i towarzysze; św. Eugeniusz de Mazenod

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 10.00 UROCZYSTOŚĆ  I KOMUNII  ŚW.

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 – NABOŻEŃSTWO  DLA  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH  ORAZ  ICH  RODZIN

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          22  V  (poniedziałek) św. Rita z Cascia

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          23  V  (wtorek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          24  V  (środa) – NMP Wspomożycielka Wiernych

DZIEŃ  MODLITW  ZA  KOŚCIÓŁ  W  CHINACH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          25  V  (czwartek) – św. Beda Czcigodny; św. Grzegorz; św. Maria Magdalena de Pazzi

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          26  V  (piątek) – św. Filip Nereusz – DZIEŃ  MATKI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

po Mszy św. o g. 18.00  DROGA  ŚWIATŁA

          27  V  (sobota) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

g. 23.00 CZUWANIE  MODLITEWNE  W  WIGILIĘ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚW.

g. 24.00 EUCHARYSTIA

          28  V  (Zesłanie Ducha Świętego) – bł. Stefan Wyszyński

DZIEŃ  CIERPIENIA  W  INTENCJI  MISJI 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 – SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          29  V  (poniedziałek) – NMP Matka Kościoła; św. Paweł VI; św. Urszula Ledóchowska

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

          30  V  (wtorek) – św. Jan Sarkander; św. Zdzisława; św. Joanna d`Arc

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  ZMARŁYCH

          31  V  (środa) – Nawiedzenie NMP

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  MAJOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE