Kalendarium duszpasterskie

=K A L E N D A R I U M   D U S Z P A S T E R S K I E=

          20  IX  (wtorek) – rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Michała Archanioła

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.00 (katedra) – MSZA ŚW. W 1 ROCZNICĘ INGRESU BISKUPA LEGNICKIEGO ANDRZEJA SIEMIENIEWSKIEGO – POŚWIĘCENIE NOWEGO OŁTARZA

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

          21  IX  (środa) – św. Mateusz Apostoł; prorok Jonasz

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE  

          22  IX  (czwartek) – św. Maurycy; bł. Bernardyna Maria Jabłońska; bł. męczennicy wojny hiszpańskiej

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          23  IX  (piątek) – św. o. Pio z Pietrelciny; św. Linus

rozpoczęcie nowenny do Anioła Stróża

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          24  IX  (sobota) – św. Tekla; bł. Herman Kaleka

PARAFIALNY  DZIEŃ  WSPÓLNOTY

g. 9.00 – Msza św. w intencji wszystkich Parafian

po Mszy św. o g. 9.00 – WYJAZD  DO  „GRAPY”

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          25  IX  (26. Niedziela w ciągu roku) – św. Kleofas; bł. Władysław z Gielniowa

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu

108. KATOLICKI  ŚWIATOWY  DZIEŃ  UCHODŹCÓW  I  MIGRANTÓW – „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

podczas Mszy św. o g. 10.00 – POŚWIĘCENIE  RÓŻAŃCÓW

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          26  IX  (poniedziałek) – św. Kosma i Damian; św. Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Faustyny Kowalskiej

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          27  IX  (wtorek) – św. Wincenty a Paulo, patron dzieł miłosierdzia

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          28  IX  (środa) – św. Wacław

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem MB Różańcowej

g. 15.00 – ISKRA  MIŁOSIERDZIA (KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  NA  SKRZYŻOWANIU  ULIC  ZŁOTORYJSKIEJ  I  GRUNWALDZKIEJ)

g. 17.30 – RÓŻANIEC

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

          29  IX  (czwartek) – św. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał; św. Rypsyma

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          30  IX  (piątek) św. Hieronim

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – RÓŻANIEC

          1  X  (I sobota) św. Teresa od Dzieciątka Jezus; św. Roman Hymnograf; sł. Boży Luis Amigo

PIELGRZYMKA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  DO  KRZESZOWA

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 22.00 SPOTKANIE  FORMACYJNE  NADZWYCZAJNYCH  SZAFARZY  KOMUNII  ŚW.

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI

          2  X  (27. Niedziela w ciągu roku) Aniołowie Stróżowie

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU           

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI  – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

               KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

               – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

          3  X  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          4  X  (I wtorek) – św. Franciszek z Asyżu

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Honorata Koźmińskiego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  RAD  PARAFIALNYCH

          5  X  (środa) – św. Faustyna Kowalska; bł. Bartłomiej Longo

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE  

          6  X  (I czwartek) – św. Brunon

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Teresy od Jezusa

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA

                                         SPOTKANIE  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

          7  X  (I piątek) – NMP Różańcowa

ROZPOCZĘCIE  NOWENNY  DO  ŚW.  JADWIGI  ŚLĄSKIEJ  PRZED  UROCZYSTOŚCIĄ  ODPUSTOWĄ

przed południem – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          8  X  (sobota) – św. Pelagia

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          9  X  (28. Niedziela w ciągu roku) – św. Jan Henryk Newman; bł. Wincenty Kadłubek; patriarcha Abraham i Sara

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          10  X  (poniedziałek) – bł. Maria Angela Truszkowska; św. Tomasz z Villanueva

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

          11  X  (wtorek) – św. Jan XXIII

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  MAŁŻONKÓW

          12  X  (środa) – bł. Jan Beyzym

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem bł. Jakuba Strzemię

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          13  X  (czwartek) – bł. Honorat Koźmiński

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

\g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

podczas Mszy św. o g. 18.00 – NAMASZCZENIE  OLEJEM  ŚW. CHARBELA – MODLITWA  O  ZDROWIE  DUSZY  I  CIAŁA

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          14  X  (piątek) – św. Małgorzata Maria Alacoque; św. Kalikst

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

WIECZYSTA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

          15  X  (sobota) – św. Teresa z Avila

DZIEŃ  DZIECKA  UTRACONEGO

52 r. śmierci o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

22. DZIEŃ  PAPIESKI „Blask Prawdy”

          16  X  (29. Niedziela w ciągu roku) – św. Jadwiga Śląska – ODPUST  PARAFIALNY

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 12.00 SUMA  ODPUSTOWA (przewodniczy ks. Krzysztof  WIŚNIEWSKI)

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          17  X  (poniedziałek) – św. Ignacy Antiocheński

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

Legnickie Pole – g. 18.00 – UROCZYSTOŚCI  KU CZCI  ŚW. JADWIGI  ŚLĄSKIEJ

          18  X  (wtorek) – św. Łukasz Ewangelista

DZIEŃ  MODLITW  ZA  PRACOWNIKÓW  SŁUŻBY  ZDROWIA

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  RODZICÓW  I  DZIECI

          19  X  (środa) – bł. Jerzy Popiełuszko; św. Paweł od Krzyża; św. Jan de Brebeuf, Izaak Jogues oraz Towarzysze

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI DUCHOWNYCH NIEZŁOMNYCH

rozpoczęcie nowenny za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

WIECZÓR  CHWAŁY

          20  X  (czwartek) – św. Jan Kanty

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          21  X  (piątek) – bł. Jakub Strzemię; św. Urszula i towarzyszki; św. Kasper del Bufalo; bł. Karol I Habsburg

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

          22  X  (sobota) – św. Jan Paweł II; św. Salome

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

po Mszy św. o g. 18.00 – PROGRAM  SŁOWNO-MUZYCZNY  O  ŚW.  JANIE  PAWLE  II

TYDZIEŃ  MISYJNY

          23  X  (30. Niedziela w ciągu roku) – MB Pocieszenia; św. Jan Kapistran; św. Józef Bilczewski 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

podczas Mszy św. o g. 18.00 – OBRZĘD  PRZEKAZANIA  SYMBOLU  WIARY  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA   (WRĘCZENIE  KATECHIZMU  „YOUCAT”)  

          24  X  (poniedziałek) – św. Antoni Maria Claret; bł. Jan Wojciech Balicki

rozpoczęcie nowenny za zmarłych cierpiących w czyśćcu

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

          25  X  (wtorek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  BABCIE  I  DZIADKÓW  ORAZ  WNUKI

          26  X  (środa) – bł. Celina Borzęcka

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

               NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

g. 19.00 – DZIEŃ  SKUPIENIA  DLA  MĘŻCZYZN  

          27  X  (czwartek) – św. Sabina

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

po Mszy św. o g. 18.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

          28  X  (piątek) – św. Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

          29  X  (sobota) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

          30  X  (31. Niedziela w ciągu roku) 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00  SPOTKANIE  FORMACYJNE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE 

podczas Mszy św. dla młodzieży (g. 18.00) – WYRZECZENIE  SIĘ  KULTÓW  POGAŃSKICH PRZEZ  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

          31  X  (poniedziałek) 

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 – RÓŻANIEC  DLA  DZIECI                    

g. 17.30 – NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

          1  XI  (I wtorek) – Wszystkich Świętych

Msze św. – g. 8.00, 10.00, 12.00  i  18.00

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  I  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

g. 15.00 – procesja z modlitwą za zmarłych – cmentarz (Jaszków)

g. 15.30 – nieszpory i procesja z modlitwą za zmarłych – cmentarz (ul. Wrocławska)

g. 18.00 NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  JADWIGI  –  ZA  PARAFIAN  I  DOBRODZIEJÓW

          2  XI  (środa) – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny

Msze św. – g. 9.00  i  18.00

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – NABOŻEŃSTWO  DO  NIEPOKALANEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU 

g. 17.30 – WYPOMINKI

g. 18.00 NOWENNA  DO  MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY 

po Mszy św. o g. 18.00 – SPOTKANIE  MODLITEWNE

          3  XI  (I czwartek) – św. Marcin de Porres; św. Hubert; zmarli zakonu franciszkańskiego

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – WYPOMINKI

po Mszy św. o g. 18.00 – GODZINA  ŚWIĘTA  

                                   – SPOTKANIE  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ

          4  XI  (I piątek) – św. Karol Boromeusz

przed południem – ODWIEDZINY  CHORYCH

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  (SPOWIEDŹ)

g. 17.30 – WYPOMINKI

          5  XI  (I sobota) – św. Zachariasz i Elżbieta

g. 8.30 – RÓŻANIEC  WYNAGRADZAJĄCY  NIEPOKALANEMU  SERCU  NMP 

g. 9.00 – Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP

po Mszy św. o g. 9.00 – ROZMYŚLANIE  NAD  TAJEMNICAMI  RÓŻAŃCOWYMI

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 17.30 – WYPOMINKI

po Mszy św. o g. 18.00 – NOCNA  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  

g. 19.00 – ADORACJA  WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  KOŚCIOŁA  NIEPOKALANEJ – KRÓLOWEJ  POKOJU

g. 19.30 – KATECHEZA  DLA  KANDYDATÓW  DO  BIERZMOWANIA

g. 20.00 ADORACJA  MŁODZIEŻY

g. 21.00 ADORACJA  RODZIN  (PROWADZI  DOMOWY  KOŚCIÓŁ)

g. 22.00 SPOTKANIE  FORMACYJNE  NADZWYCZAJNYCH  SZAFARZY  KOMUNII  ŚW.

g. 23.00 ADORACJA  MĘŻCZYZN  (PROWADZĄ  NADZWYCZAJNI  SZAFARZE  KOMUNII  ŚW.)

g. 24.00 – ZAKOŃCZENIE  ADORACJI          

          6  XI  (32. Niedziela w ciągu roku) 

g. 7.40 GODZINKI  O  NIEPOKALANYM  POCZĘCIU  NMP

g. 11.30 – WYPOMINKI  ROCZNE  –  RÓŻANIEC  ZA  ZMARŁYCH 

po Mszy św. o g. 12.00 ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU           

g. 15.00 – KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

g. 16.30 ADORACJA  DZIECI  

g. 17.00 – KATECHEZA  DLA  RODZICÓW  DZIECI  I-KOMUNIJNYCH

g. 17.30 – WYPOMINKI