Litania do Bł. Jerzego Matulewicza

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,….
Duchu Święty, Boże,….
Święta Trójco, Jedyny Boże,….

Bł. Abp Jerzy Matulewicz
Święta Maryjo – módl się za nami,
Matko Chrystusowa,….
Niepokalana Matko Kościoła,….
Święty Józefie,….
Święty Piotrze i Pawle,….
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,….
Błogosławiony Biskupie Jerzy,….
Gorący czcicielu Niepokalanej,….
Rozmiłowany w Kościele,….
Posłuszny synu Stolicy Świętej,….
Pokorny Wizytatorze Apostolski Litwy,….
Wzorze Kapłanów i Zakonników,….
Dobry Pasterzu powierzonej ci Owczarni,….
Apostole jedności Kościoła,….
Sprawiedliwy ojcze zwaśnionych narodów,….
Gorliwy wychowawco młodzieży,….
Nauczycielu robotników i studentów,….
Obrońco praw człowieka,….
Opiekunie sierot,….
Odnowicielu życia zakonnego,…..

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Który w sercu Bł. Jerzego Biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mistyczne Ciało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Mój facebook