Iskry Miłosierdzia

Iskry Miłosierdzia

Raz do roku wychodzimy z modlitwą na skrzyżowania ulic, aby modlić się za cały świat. W tym roku szczególnie otaczaliśmy modlitwą prezbiterów. Prosiliśmy o oddalenie zarazy, za rządzących, o pokój na Ukrainie i na całym świecie, za uchodźców, aby mogli wrócić do swoich krajów oraz za nasze miasta i wioski, za nas samych, aby Bóg nam błogosławił.

Wyszliśmy na skrzyżowania ulic, aby modlić się za świat, patrząc światu w oczy, prosić o miłosierdzie Boże dla tych wszystkich ludzi, którzy są obojętni wobec prawdy Ewangelii. Każda modlitwa wstawiennicza jest iskrą zdolną rozpalić płomień wiary, każda modlitwa jest iskrą, początkiem blasku miłosierdzia. Dzięki modlitwie zmienić można świat.

F. G.

Mój facebook