TRZY DNI

TRZY DNI

Źródłem pokoju i radości jest tylko Jezus Chrystus. Nikt inny i nic innego nie może dać człowiekowi pokoju i radości. Odnajdywanie tego zaczynamy w Wieczerniku uczestnicząc w pamiątce ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W Eucharystii Jezus jest ciągle obecny wśród nas, obecny fizycznie. Aby to zrozumieć chociaż w części, trzeba pójść na Golgotę. Tam właśnie dokonuje się nasze zbawienie. W tym momencie słowa są zbędne. Po prostu patrzmy na krzyż, na Jezusa, mając świadomość, że wraz z Nim przybiliśmy do krzyża nasze grzechy….

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby dla nas nadziei, a nasze życie niczym nie różniłoby się od życia zwierząt, naszym końcem byłaby ziemia i smród zgnilizny.

Jezus zmartwychwstał – od tego poranka zaczyna się nowy świat, życie bez końca, czas miłosierdzia. Ktokolwiek przyjmie Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela może trwać w nadziei życia wiecznego. Zmartwychwstałego Jezusa spotykamy i poznajemy w Kościele Katolickim. W Kościele karmimy się Jego Ciałem, na drodze Kościoła idziemy do zbawienia.

Zmartwychwstały Jezus jest jedynym sensem życia, jedynym celem, jedynym imieniem, które niesie zbawienie. Jezus, tylko ON jest prawdą.

F. G.

Oraz Wielki Czwartek, Wielki Piątek i błogosławieństwo pokarmów.

Mój facebook